Website Weert Collecteert! online

Tijdens een werkvergadering van het organisatieteam van de gezamenlijke collecte van goede doelen en fondsen werd de website van ‘Weert Collecteert!’ gepresenteerd. Via deze website en op Facebook, Twitter en Instagram wordt informatie verstrekt over de gezamenlijke collecte van 15 landelijke en CBF-gekeurde goede doelen en fondsen. Zij hebben hun krachten gebundeld in de Stichting Goede Doelen Collecte Weert.

Met als motto ‘Weert Collecteert!’ gaat de gezamenlijke collecte voor het eerst van start in de week van 3 april 2017.

Wat is ‘Weert Collecteert!’ ?

Met de collecte van ‘Weert Collecteert!’ wordt de gezamenlijke collecte voor het gehele grondgebied van Weert een feit. In Stramproy, Tungelroy en Laar/Laarveld/Hushoven werd een dergelijke gebundelde collecte al gehouden. Door de oprichting van Stichting Goede Doelen Collecte Weert is de gebundelde collecte mogelijk geworden in alle wijken en kerkdorpen waar jaarlijks nog afzonderlijke collectes plaatsvonden. Met de gebundelde collecte vervalt dus de jaarlijkse huis-aan-huis collecte van de deelnemende goede doelen en fondsen.

Hoe werkt ‘Weert Collecteert!’ ?

De organisatie van ‘Weert Collecteert!’ is al behoorlijke tijd druk bezig met het regelen van de gezamenlijke collecte.

Onder aansturing van gebiedscoördinatoren zullen alle collectanten van de deelnemende goede doelen en fondsen in Weert binnenkort worden geïnformeerd.

Op elk woonadres in Weert wordt in de 2e helft van de maand maart 2017 een brief bezorgd, waarin de opzet en werkwijze van de gezamenlijke collecte wordt uitgelegd. Kortgezegd komt het er op neer dat iedereen op een formulier kan aangeven welk goed doel of doelen hij of zij wil steunen met een donatie. Het bedrag van de donatie wordt in de ontvangen envelop gedaan en deze wordt in de week van 3 april 2017 opgehaald door de collectant. Maar liefst 500 collectanten gaan op pad voor ‘Weert Collecteert!’. Doneren met een éénmalige machtiging is ook mogelijk.

Volg ‘Weert Collecteert!’

Kortom, volg de website www.weertcollecteert.nl voor meer informatie en nieuws en lees en deel de berichten op Facebook, Twitter en Instagram.

Hartelijk dank voor uw donaties tijdens de collecteweek
van 8 t/m 12 april 2019!

U liet de vrijwilligers van de deelnemende goede doelen niet in de kou staan. U opende uw deur en hart. U bent gul geweest!
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Opbrengst collecte 2019 € 69.364,43.

De deelnemende goede doelen

die uw steun hard nodig hebben.

Wat kunt u doen om ons te helpen?

Er zijn vele zaken waar we u voor nodig hebben.

Word vrijwilliger

Het moge duidelijk zijn dat de organisatie voor Weert Collecteert! een hele klus is. Hierdoor zijn wij altijd op zoek naar helpende handen. Als u een hart heeft voor welk goed doel dan ook of als u zich wilt inzetten voor het goede doel, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Volg ons

Volg ons via de social media: