Naam:

Stichting Goede Doelen Collecte Weert

RSIN/fiscaal nummer:  856879198

Contactgegevens:

Correspondentieadres:  Altenastraat 10, 6004 KS Weert.  Tel. 0495-524047 / 06-18365605

 

Doelstelling:

Stichting Goede Doelen Collecte Weert heeft als doel het één maal per jaar gezamenlijk inzamelen van gelden voor landelijke fondsen, zijnde goede doelen met een CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) keurmerk.

 

Beleidsplan:

Realiseren doelstelling

De doelstelling van de stichting wordt gerealiseerd door een jaarlijkse huis-aan-huis collecte in de gemeente Weert met uitzondering van de kernen Stramproy en Tungelroy, die elke een eigenstandige goede doelen organisatie hebben.

De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

De werkwijze van de stichting is neergelegd in het Huishoudelijk Reglement.

 

Collecteweek

De collecteweek is in de 2e week van de maand april van elk kalenderjaar gehouden in de vorm van een huis-aan-huis collecte die vooraf wordt aangekondigd met een brief met bijbehorend donatieformulier en eenmalige machtiging voor betaling van de gift via een bankinstelling.

Alle collectanten voldoen aan de legitimatieverplichtingen.

 

PR en Communicatie

Jaarlijks worden op ruime schaal PR- en Communicatieactiviteiten ontplooit om de gezamenlijke collecte te promoten. Zo worden persberichten en berichten via sociale media uitgestuurd. In het totale verzorgingsgebied worden bovendien spandoeken geplaatst met aankondiging van de collecte.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Léon Stultiens
Penningmeester: Anton Cornelissen
Algemeen bestuurslid: Aus de Kleijn
Secretaris: Nettie Huisman

 

Beloningsbeleid:

De stichting wordt geheel door vrijwilligers bemenst. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen daarvoor geen enkele financiële beloning.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Nadat in 2016 door een organisatieteam intensief is gewerkt aan het samenbrengen van landelijke goede doelen met CBF-keurmerk is in 2017 voor het eerst de gezamenlijke collecte Weert Collecteert! gehouden. Om dit te realiseren werd een stichting opgericht en werd het organiserend team samengesteld. Er zijn meer dan 300 vrijwilligers samengebracht die de jaarlijkse gezamenlijke collecte mogelijk maken.

Er namen in 2017 15 landelijke goede doelen en fondsen deel aan de collecte. De opbrengst van die collecte was € 43.941,98.

In 2018 namen er 17 landelijke goede doelen en fondsen deel aan de collecte. De opbrengst van die collecte was € 56.429,78.

In 2019 vond de 3e editie plaats van Weert Collecteert!  Daarbij werd extra ingezet op pr en communicatie om de naamsbekendheid te verbeteren. Aan deze collecte namen 20 landelijke goede doelen en fondsen deel. De opbrengst 2019 was € 69.364.43.

In 2020 werd de gezamenlijke collecte voor de 4e keer gehouden. Niet in de gebruikelijke collecteweek van april maar in de 2e week van september. Het verschuiven van de collecteweek was noodzakelijk vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Er gingen om deze reden geen collectanten op pad. Doneren kon door het inleveren van de collecte-envelop in grote collectebussen op 14 (winkel)locaties verspreid over de gemeente Weert. De opbrengst was mede door minder dan gebruikelijk het bedrag van € 34.533,91. Het belang van de huis-aan-huis collecte met de inzet van onze collectanten is hiermee maar weer eens bewezen.

In 2021 was er weer een uitgestelde collecte in de 2e week van september vanwege corona. Echter nu konden onze collectanten wel in actie komen en we introduceerden de QR-code als betaalmethode. Het effect van de huis-aan-huis collecte was duidelijk merkbaar in de geweldige opbrengst van € 70.146,65

Financiële verantwoording:

De jaarrekening 2022 is in te zien via deze link (pdf bestand)

Het beleidsplan 2022-2024 is in te zien via deze link (pdf bestand)