Naam:

Stichting Goede Doelen Collecte Weert

RSIN/fiscaal nummer:  856879198

Contactgegevens

Secretariaat:  Altenastraat 10, 6004 KS Weert.  Tel. 0495-524047 / 06-18365605

 

Doelstelling:

Stichting Goede Doelen Collecte Weert heeft als doel het één maal per jaar gezamenlijk inzamelen van gelden voor landelijke fondsen, zijnde goede doelen met een CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) keurmerk.

 

Beleidsplan:

Realiseren doelstelling

De doelstelling van de stichting wordt gerealiseerd door een jaarlijkse huis-aan-huis collecte in de gemeente Weert met uitzondering van de kernen Stramproy en Tungelroy, die elke een eigenstandige goede doelen organisatie hebben.

De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

De werkwijze van de stichting is neergelegd in het Huishoudelijk Reglement.

 

Collecteweek

De collecteweek is in de 2e week van de maand april van elk kalenderjaar gehouden in de vorm van een huis-aan-huis collecte die vooraf wordt aangekondigd met een brief met bijbehorend donatieformulier en eenmalige machtiging voor betaling van de gift via een bankinstelling.

Alle collectanten voldoen aan de legitimatieverplichtingen.

 

PR en Communicatie

Jaarlijks worden op ruime schaal PR- en Communicatieactiviteiten ontplooit om de gezamenlijke collecte te promoten. Zo worden persberichten en berichten via sociale media uitgestuurd. In het totale verzorgingsgebied worden bovendien spandoeken geplaatst met aankondiging van de collecte.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Richard van Goor
Penningmeester: Anton Cornelissen
Algemeen bestuurslid: Aus de Kleijn
Secretaris: Léon Stultiens

 

Beloningsbeleid:

De stichting wordt geheel door vrijwilligers bemenst. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen daarvoor geen enkele financiële beloning.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Nadat in 2016 door een organisatieteam intensief is gewerkt aan het samenbrengen van landelijke goede doelen met CBF-keurmerk is in 2017 voor het eerst de gezamenlijke collecte Weert Collecteert! gehouden. Om dit te realiseren werd een stichting opgericht en werd het organiserend team samengesteld. Er zijn meer dan 300 vrijwilligers samengebracht die de jaarlijkse gezamenlijke collecte mogelijk maken.

Er namen in 2017 15 landelijke goede doelen en fondsen deel aan de collecte. De opbrengst van die collecte was € 43.941,98.
In 2018 namen er 17 landelijke goede doelen en fondsen deel aan de collecte. De opbrengst van die collecte was € 56.429,78.

In 2019 vond de 3e editie plaats van Weert Collecteert!  Daarbij werd extra ingezet op pr en communicatie om de naamsbekendheid te verbeteren. Aan deze collecte namen 20 landelijke goede doelen en fondsen deel. De opbrengst 2019 was € 69.364.43.

 

Financiële verantwoording:

Overzicht opbrengst 2019 per goed doel:

Maag Lever Darm Stichting 2.318,32
Nationaal MS Fonds      1.362,01
Diabetes Fonds 1.793,68
het Gehandicapte Kind (vh. NSGK) 1.423,38
Amnesty International 2.055,98
Hersenstichting 4.839,24
Jantje Beton 3.334,83
Longfonds 3.876,71
Reuma Nederland 3.876,68
Nederlandse Brandwondenstichting 2.912,21
Handicap NL 1.658,63
Nationaal Fonds Kinderhulp  2.099,46
KWF Kankerbestrijding  12.674,45
Hartstichting  9.201,54
Alzheimer Nederland  6.251,63
Epilepsiefonds  1.736,31
Nierstichting  3.866,74
Prins Bernhard Cultuurfonds  1.661,35
Prinses Beatrix Spierfonds  1.505,95
Sophia Vereeniging  915,33


JAARREKENING

Saldo per 01 oktober 2018 5.167,60
Inkomsten
3 fondsen 1e inleg 150,00
Participatie wijken voor spandoeken 160,00
Subtotaal 310,00
Stortingen Rabobank
Biljetten en muntgeld 35.974,23
Euro incasso's  (1.316 stuks) 30.789,00
Giften particulieren via de rekening 627,50
Subtotaal 67.390,73
TOTAAL INKOMSTEN 72.868,33
TOTAAL UITGAVEN EN UITKERINGEN 68.806,64
Saldo per 1 juli 2019 4.061,69

--------------------------------------------------------------

Uitgaven
Bankkosten Rabobank 250,09
Vergaderkosten 46,65
Kosten telteams en buskosten 205,48
Drukwerk 2.697,81
Div. materialen w.o. plaatsen spandoeken 82,28
PR: promotie Facebook 160,00
Subtotaal 3.442,31
 
Uitkering aan Doelen/Fondsen *
KWF Kankerbestrijding  12.444,46
NSGK 1.243,38
Hersenstichting 4.609,24
Epilepsiefonds 1.556,31
Longfonds 3.646,71
Handicap NL 1.478,63
Reuma Nederland 3.646,68
Nierstichting 3.636,74
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.481,23
Nederlandse Brandwondenstichting 2.682,21
Jantje Beton 3.104,83
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.919,46
Amnesty International 1.875,98
Hartstichting 8.971,55
Alzheimer Nederland 6.021,63
Prinses Beatrix Spierfonds 1.325,95
Sophia Vereeniging 785,33
Diabetes Fonds 1.613,68
Maag Lever Darm Stichting 2.138,32
Nationaal MS Fonds 1.182,01
Subtotaal  65.364,33
 TOTAAL UITGAVEN EN UITKERINGEN  68.806,64


* opbrengst minus inhouding collecte 2020