U gaat doneren, geweldig!

Kies één van onderstaande opties.

Eén bedrag voor alle Goede Doelen

Uw donatie wordt evenredig over alle Goede Doelen verdeeld
Uw donatie voor alle Goede Doelen    
 

Meerdere bedragen voor diverse Goede Doelen

Uw donaties worden uitsluitend aan de door u aangegeven Goede Doelen gegeven
Amnesty International    
Hartstichting    
Longfonds    
Nierstichting    
Reuma Nederland    
Nationaal Fonds Kinderhulp    
Jantje Beton    
KWF Kankerbestrijding    
Dierenbescherming    
Prinses Beatrix Spierfonds    
Nationaal MS Fonds    
Epilepsiefonds    
Hersenstichting    
Alzheimerfonds    
Brandwondenstichting    
Diabetes Fonds    
Handicap NL    
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind    
Maag Lever Darm stichting    

Totaalbedrag donaties:    
Transactiekosten     0,30
 
Doneren via