U gaat doneren, geweldig!

Kies één van onderstaande opties.

Eén bedrag voor alle Goede Doelen

Uw donatie wordt evenredig over alle Goede Doelen verdeeld
Uw donatie voor alle Goede Doelen    
 

Meerdere bedragen voor diverse Goede Doelen

Uw donaties worden uitsluitend aan de door u aangegeven Goede Doelen gegeven
Handicap NL    
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind    
Brandwondenstichting    
Jantje Beton    
Amnesty International    
Alzheimerfonds    
Maag Lever Darm stichting    
Hartstichting    
Diabetes Fonds    
Prinses Beatrix Spierfonds    
Reuma Nederland    
Nationaal MS Fonds    
KWF Kankerbestrijding    
Hersenstichting    
Epilepsiefonds    
Longfonds    
Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren    
Nationaal Fonds Kinderhulp    
Nierstichting    

Totaalbedrag donaties:    
Transactiekosten     0,30
 
Doneren via