WeertCollecteert!

Stichting goede doelen collecte Weert

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk onze goede doelen

Stichting Alzheimer

"Ik wil dat dit niet wordt vergeten"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Amnesty International

"Samen met miljoenen actievoerders maak jij het verschil"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Brandwondenstichting

"Strijd tegen littekens"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Epilepsiefonds

"De macht van het kleine"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Handicap NL

"Vergroot hun wereld"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Hartstichting

"We hebben je hart nodig"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Hersenstichting

"Geef om je hersenen"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Jantje Beton

"Haal het kind naar buiten!"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

KWF kankerbestrijding

"Sta op tegen kanker"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Longfonds

"Gezonde longen van levensbelang"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Nationaal Fonds Kinderhulp

"Ieder kind moet erbij kunnen horen"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

NSGK

"Voor het gehandicapte kind"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Nierstichting

"Omdat leven voor gaat"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Reuma Nederland

"Strijden voor een beter leven met reuma"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Prins Bernhard Cultuurfonds

"De kunst van geven"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Diabetes Fonds

"Gezonder leven"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Maag Lever Darm Stichting

"Wij staan achter buikpatiënten"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Nationaal MS Fonds

"Laat mensen met MS niet aan hun lot over"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Koningin Sophia-Vereeniging

"Dieren begrijpen is dieren beschermen"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Prinses Beatrix Spierfonds

"Krachtig tegen spierziekten"

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie van september 2020 wegens corona € 34.533,91! Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bekijk meer goede doelen

Mooie opbrengst uitgestelde inzamelactie september 2020

De wegens corona uitgestelde geldinzamelactie voor 20 landelijke goede doelen die van
7 t/m 20 september werd gehouden heeft het mooie bedrag van € 34.533,91 opgeleverd!

Dit bedrag is weliswaar ongeveer de helft van de opbrengst van 2019 maar wordt door ons, bestuur en organisatieteam van Weert Collecteert!, als een héél mooi resultaat aangemerkt. Te meer omdat vanwege de coronacrisis er geen collectanten aan de deur zijn geweest en de inzamelactie alleen via de gebruikelijke inleveradressen (veelal supermarkten) heeft plaatsgevonden. Dit bewijst maar weer eens het belang van onze vrijwilligers die normaliter jaarlijks de huis-aan-huis collecte verzorgen. Ook de vrijwilligers die de brieven bezorgen en alle andere vrijwilligers zijn onmisbaar voor het welslagen van onze jaarlijkse goede doelen collecte.
Uit de heel mooie opbrengst van de uitgestelde en aangepast aan corona georganiseerde inzamelactie is af te leiden dat de inwoners van Weert de goede doelen een warm hart toedragen en onze gezamenlijke collecte blijvend hebben omarmd.
Voor de mooie opbrengst, de steun en het vertrouwen van iedereen die een bijdrage heeft aan het mooie resultaat van september 2020: HARTELIJK DANK!

NSGK 1.019,63
Epilepsiefonds 592,12
Hersenstichting 1.959,44
Nierstichting 1.595,50
Spierfonds 2.443,65
Kinderhulp 1.030,60
Hartstichting 3.475,85
Sophia Vereniging (dieren) 833,87
Brandwondenstichting 1.068,08
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.451,57
Diabetesfonds 1.495,16
Alzheimer Nederland 3.084,92
MS fonds 786,72
Amnesty International 1.864,88
Reuma Nederland 1.370,67
HandicapNl 682,59
KWF 4.487,66
Maag, Lever, DARM Stichting 1.620,74
Longfonds 2.040,26
Jantje Beton 1.630,00
__________
TOTAAL OPBRENGST 34.533,91


Gele sticker op de envelop van Weert Collecteert!

De enveloppen van Weert Collecteert! met daarin de brief en het donatieformulier voor de uitgestelde geldinzamelactie (wegens het coronavirus) voor 20 landelijke goede doelen zijn in de
1e week van september bezorgd op zo’n 22.000 woonadressen in Weert.
Om kosten te besparen is gebruik gemaakt van het drukwerk dat al klaar lag voor de jaarlijkse collecte die, onder normale omstandigheden, in de 2e week van april zou hebben plaatsgevonden. Daarover komen bij de organisatie van Weert Collecteert! de nodige vragen binnen.
De gele sticker op de envelop bevat alle informatie over de werkwijze van de uitgestelde geldinzamelactie die nu van start is gegaan, namelijk:
Dat vanwege de coronacrisis de uitgestelde inzamelactie wordt gehouden van 7 t/m 20 september 2020, er GEEN COLLECTANT aan de deur komt en dat de enveloppen kunnen worden ingeleverd op de 14 adressen die vermeld staan in de brief.
Rechtstreeks doneren kan ook via IBAN: NL09 RABO 0314 22 38 27Uitgestelde inzamelactie in september 2020

De wegens het coronavirus uitgestelde inzamelactie van Weert Collecteert! wordt gehouden van
7 t/m 20 september 2020.
De donatie-enveloppen worden in de week van 31 augustus 2020 bezorgd op 22.000 woonadressen in Weert.
Anders dan gebruikelijk komt er voor deze geldinzameling geen collectant aan de deur maar kan de donatie-envelop ingeleverd worden op de navolgende adressen:

 • Biest: Slagerij Koos Hermanns Graafschap Hornelaan en VIVÁNT, Biest 62

 • Boshoven: JUMBO                                                             

 • Centrum / Fatima: Albert Heijn,  HEMA,  Bibliocenter Weert ,  Jan Linders

   Roermondseweg en JUMBO Collegeplein

 • Groenewoud / Leuken: JUMBO St. Jobplein Leuken

 • Keent / Kazernegebied: Albert Heijn Dries

 • Laar / Laarveld/ Hushoven: Gasterij de Stoof (WOZOCO Hushoven)

 • Moesel: JUMBO Oranjeplein

 • Molenakker: Jan Linders

 • Swartbroek: MFA

Hoe kun je doneren?

De envelop kan, zoals gebruikelijk, met contant geld of met eenmalige machtiging ingeleverd worden op bovenstaande adressen. Rechtstreeks doneren kan ook via IBAN: NL09 RABO 0314 22 38 27.

Waarom alsnog een inzamelactie in 2020

Alhoewel het coronavirus nog niet steeds niet is verdwenen,  denkt  bestuur en organisatieteam  dat nu alsnog de tijd rijp is voor de jaarlijkse geldinzameling voor de 20 deelnemende landelijke goed doelen en fondsen. Juist in de huidige tijd waarin veel aandacht gericht is op alles wat met het coronavirus te maken heeft, is het goed om de blik te verruimen naar het waardevolle werk van de 20 landelijke goede doelen en fondsen die elk voor hun eigen doelgroep hun wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van mensen.Succesvolle inzameling

In de week van 8 t/m 12 april 2019 hebben onze collectanten de enveloppen met ingevuld formulier en donatie opgehaald. Ook zijn er giften ontvangen middels een eenmalige machtiging per bank en zijn er veel enveloppen in de collectebussen op diverse locaties in Weert gedeponeerd.

Natuurlijk bent u ook benieuwd naar het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen!
Wij delen graag het succes van de campagne van 2019 met u.

Prachtige opbrengst collecte 2019

In de 2e week van april werd onze gezamenlijke huis-aan-huis collecte van 20 landelijke goede doelen en fondsen onder de noemer van Weert Collecteert! gehouden. Meer dan 300 vrijwilligers werkten hieraan mee en er werd een intensieve PR-campagne gevoerd. Zo zullen de spandoeken waarmee de collecte werd aangekondigd niemand ontgaan zijn. De gezamenlijke inspanning van onze organisatie heeft geleid tot een heel mooie collecteopbrengst.

Er is maar liefst een bedrag van € 69.364,43 opgehaald!

Deze opbrengst heeft de verwachtingen van bestuur en organisatieteam overtroffen en bedraagt bijna 10% meer dan het vorig jaar.

De inwoners van Weert hebben met deze fantastische collecteopbrengst laten zien dat zij de bundeling van de afzonderlijke collectes waarderen en de 20 deelnemende landelijke goede doelen en fondsen een warm hart toedragen. En dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Daarom aan iedereen die dit heeft mogelijke gemaakt: Hartelijk dank voor uw steun!

Onder de button Nieuws is het overzicht met de opbrengst per doel en fonds vermeld.


U gaf vanuit uw hart.

De deelnemende goede doelen en fondsen zijn u er heel dankbaar voor!


Wilt u ons helpen bij de collecte in 2020?
Kijk voor meer informatie onder de button ‘Word vrijwilliger’.

De deelnemende goede doelen

die uw steun hard nodig hebben.

Hartelijk dank voor uw donaties tijdens de collecteweek
van 8 t/m 12 april 2019!

U liet de vrijwilligers van de deelnemende goede doelen niet in de kou staan. U opende uw deur en hart. U bent gul geweest!
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Opbrengst collecte 2019 € 69.364,43.

Wat kunt u doen om ons te helpen?

Er zijn vele zaken waar we u voor nodig hebben.

Word vrijwilliger

Het moge duidelijk zijn dat de organisatie voor Weert Collecteert! een hele klus is. Hierdoor zijn wij altijd op zoek naar helpende handen. Als u een hart heeft voor welk goed doel dan ook of als u zich wilt inzetten voor het goede doel, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Volg ons

Volg ons via de social media: