Fantastische opbrengst Weert Collecteert! 2019

Van 8 t/m 12 april 2019 werd de gezamenlijke huis-aan-huis collecte van 20 landelijke goede doelen en fondsen onder de noemer van Weert Collecteert!  gehouden. Meer dan 300 vrijwilligers werkten hier aan mee en er werd een intensieve PR-campagne gevoerd. Zo zullen de spandoeken waarmee de collecte werd aangekondigd niemand ontgaan zijn.

De gezamenlijke inspanning heeft geleid tot een heel mooie collecteopbrengst.

De opbrengst van de collecte 2019 heeft de verwachtingen van bestuur en organisatieteam van de Stichting Goede Doelen Collecte Weert overtroffen. Maar liefst een bedrag van € 69.364,43 is opgehaald! Dit is ruim 10% meer * dan het vorig jaar.
* Uitgangspunt voor de berekening van de meeropbrengst 2019 is de opbrengst van 2018 vermeerderd met de opbrengst van Laar van 2018.

Volgens de organisatie van Weert Collecteert! hebben de inwoners van Weert met de mooie collecteopbrengst van 2019 laten zien dat zij de bundeling van de afzonderlijke collectes waarderen en de 20 deelnemende landelijke goede doelen en fondsen een warm hart toedragen. En dat is iets om heel dankbaar voor te zijn.

Maag Lever Darm Stichting 2.318,32
Nationaal MS Fonds 1.362,01
Diabetes Fonds 1.793,68
het Gehandicapte Kind (vh. NSGK) 1.423,38
Amnesty International 2.055,98
Hersenstichting  4.839,24
Jantje Beton  3.334,83
Longfonds  3.876,71
Reuma Nederland  3.876,68
Nederlandse Brandwondenstichting  2.912,21
Handicap NL  1.658,63
Nationaal Fonds Kinderhulp  2.099,46
KWF Kankerbestrijding  12.674,45
Hartstichting  9.201,55
Alzheimer Nederland  6.251,63
Epilepsiefonds  1.736,31
Nierstichting  3.866,74
Prins Bernhard Cultuurfonds  1.661,35
Prinses Beatrix Spierfonds  1.505,95
Sophia Vereeniging  915,33

Hartelijk dank voor uw donaties tijdens de collecteweek
van 8 t/m 12 april 2019!

U liet de vrijwilligers van de deelnemende goede doelen niet in de kou staan. U opende uw deur en hart. U bent gul geweest!
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Opbrengst collecte 2019 € 69.364,43.

De deelnemende goede doelen

die uw steun hard nodig hebben.

Wat kunt u doen om ons te helpen?

Er zijn vele zaken waar we u voor nodig hebben.

Word vrijwilliger

Het moge duidelijk zijn dat de organisatie voor Weert Collecteert! een hele klus is. Hierdoor zijn wij altijd op zoek naar helpende handen. Als u een hart heeft voor welk goed doel dan ook of als u zich wilt inzetten voor het goede doel, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Volg ons

Volg ons via de social media: