Weert Collecteert! nu ook in Laar, Laarveld en Hushoven

In de 2e week van april 2019 wordt voor de 3e keer de gezamenlijke collecte voor 20 landelijke goede doelen en fondsen gehouden door Weert Collecteert! Tot nu toe was Weert Collecteert! in de gehele gemeente Weert actief, behalve in Stramproy, Tungelroy en Laar, Laarveld en Hushoven. Vanaf 2019 is er een belangrijke uitbreiding van het collectegebied van Weert Collecteert! ontstaan door het samengaan van de organisaties van de Goede Doelen Week Laar met Weert Collecteert! Dit betekent dat Weert Collecteert! vanaf nu ook actief is in Laar, Laarveld en Hushoven.

 

De gezamenlijke collecte van Goede Doelen Week Laar voor zo’n 15  landelijke goede doelen en fondsen was al gedurende de afgelopen 5 jaar actief in het kerkdorp Laar en sinds 2015 ook op Hushoven en Laarveld. Weert Collecteert! gaat in 2019 voor de 3e keer van start. Beide organisaties hebben besloten samen te gaan in Weert Collecteert!  Dit betekent dat in de 2e week van april 2019 de gezamenlijke goed doelen collecte zal plaatsvinden voor maar liefst 20 landelijke goede doelen en fondsen.
Groot voordeel van de gezamenlijke collecte voor de inwoners van Weert is, dat er nu nog maar één in plaats van 20 keer een collectant aan de deur komt.

Evenals voorgaande jaren wordt in de 1e week van april op elk huisadres in Weert een envelop bezorgd met daarin het donatieformulier met uitleg over de collecte én een formulier dat een éénmalige machtiging mogelijk maakt. Een gift in contant geld blijft mogelijk.

De collecteweek is van 8 tot en met 12 april 2019.

Hartelijk dank voor uw donaties tijdens de collecteweek
van 8 t/m 12 april 2019!

U liet de vrijwilligers van de deelnemende goede doelen niet in de kou staan. U opende uw deur en hart. U bent gul geweest!
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Opbrengst collecte 2019 € 69.364,43.

De deelnemende goede doelen

die uw steun hard nodig hebben.

Wat kunt u doen om ons te helpen?

Er zijn vele zaken waar we u voor nodig hebben.

Word vrijwilliger

Het moge duidelijk zijn dat de organisatie voor Weert Collecteert! een hele klus is. Hierdoor zijn wij altijd op zoek naar helpende handen. Als u een hart heeft voor welk goed doel dan ook of als u zich wilt inzetten voor het goede doel, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Volg ons

Volg ons via de social media: