Brieven bezorgen Weert Collecteert

Alle voorbereidingen voor de Goede Doelen Collecte – Weert Collecteert! –  zijn getroffen. De collecte wordt gehouden van 9 t/m 13 april 2018. Om de aandacht te vragen van alle inwoners van Weert voor de Goede Doelen Collecte, is een speciale Weert Collecteert! Krant bezorgd op alle huisadressen. Deze week valt bij iedereen de donatie-envelop in de bus die wordt opgehaald in de collecteweek.

De collectant van Weert Collecteert! komt in de week van 9 t/m 13 april aan de deur om de donatie-envelop voor 17 landelijke goede doelen en fondsen met CBF-keurmerk op te halen. Eén collecte dus voor 17 landelijke goede doelen. Dat werkt een stuk prettiger dan voorheen toen er nog voor elk doel afzonderlijk werd aangebeld. De organisatie van Weert Collecteert! is trots op de inzet van ruim 300 vrijwilligers.

Waarom meedoen met Weert Collecteert!
Helaas krijgt iedereen – in directe omgeving, bij familie, vrienden of kennissen – te maken met onderwerpen die de goede doelen ondersteunen. De 17 deelnemende landelijke goede doelen en fondsen met CBF-keurmerk rekenen op de steun van de inwoners van Weert om hun belangrijke werk te kunnen blijven uitvoeren.

Hartelijk dank voor uw donaties tijdens de collecteweek
van 8 t/m 12 april 2019!

U liet de vrijwilligers van de deelnemende goede doelen niet in de kou staan. U opende uw deur en hart. U bent gul geweest!
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Opbrengst collecte 2019 € 69.364,43.

De deelnemende goede doelen

die uw steun hard nodig hebben.

Wat kunt u doen om ons te helpen?

Er zijn vele zaken waar we u voor nodig hebben.

Word vrijwilliger

Het moge duidelijk zijn dat de organisatie voor Weert Collecteert! een hele klus is. Hierdoor zijn wij altijd op zoek naar helpende handen. Als u een hart heeft voor welk goed doel dan ook of als u zich wilt inzetten voor het goede doel, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Volg ons

Volg ons via de social media: