Artikel in VIA Weert

VIA Weert heeft een artikel geplaatst over onze collecte die voor de deur staat. Heb je het artikel nog niet gelezen, de tekst van het artikel is ook hieronder te lezen. 

Eén collecte voor 17 landelijke goede doelen

De Goede Doelen Collecte, Weert Collecteert!, wordt dit jaar gehouden van 9 t/m 13 april 2018. De collectant komt dan één keer aan de deur voor 17 landelijke goede doelen en fondsen met CBF-keurmerk. En dat werkt voor de inwoners van Weert een stuk prettiger dan voorheen toen er nog voor elk doel afzonderlijk werd gecollecteerd.

 Inzet van vrijwilligers

De organisatie van Weert Collecteert! is trots op de inzet van ruim 300 vrijwilligers. Zij bezorgen, huis-aan-huis,  de donatiebrieven en voor het ophalen van de donatiebrieven is een grote groep collectanten actief tijdens de collecteweek.

Vooraf regelt een organisatieteam van 25 vrijwilligers alles wat nodig is voor een soepel verloop van de gezamenlijke collecte.   

 Hoe werkt de gezamenlijke collecte?

In de week van 2 april 2018 valt op elk woonadres in Weert, Altweerterheide en Swartbroek een envelop op de deurmat. Daarin zit een brief met informatie over de werkwijze van de collecte, een formulier waarop ingevuld wordt hoeveel en voor welk(e) doel(en) en fonds(en) men wenst te doneren en een machtigingsformulier voor éénmalige machtiging van een donatie. Iedereen bepaalt dus zelf voor welk(e) doel(en)/fonds(en)  hij of zij een financiële bijdrage levert.

Collecteweek van 9 t/m 13 april 2018

In de week van 9 t/m 13 april worden de enveloppen met donatie opgehaald door de collectant van Weert Collecteert! Er kan zowel met contant geld als per éénmalige machtiging worden gegeven.

Helaas krijgt iedereen  - in de directe omgeving, bij familie vrienden of kennissen – op enig moment te maken met onderwerpen die de goede doelen ondersteunen.  De 17 deelnemende landelijke goede doelen en fondsen, vertegenwoordigt in Weert Collecteert!, rekenen op de medewerking van de inwoners van Weert.

Hartelijk dank voor uw donaties tijdens de collecteweek
van 8 t/m 12 april 2019!

U liet de vrijwilligers van de deelnemende goede doelen niet in de kou staan. U opende uw deur en hart. U bent gul geweest!
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Opbrengst collecte 2019 € 69.364,43.

De deelnemende goede doelen

die uw steun hard nodig hebben.

Wat kunt u doen om ons te helpen?

Er zijn vele zaken waar we u voor nodig hebben.

Word vrijwilliger

Het moge duidelijk zijn dat de organisatie voor Weert Collecteert! een hele klus is. Hierdoor zijn wij altijd op zoek naar helpende handen. Als u een hart heeft voor welk goed doel dan ook of als u zich wilt inzetten voor het goede doel, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Volg ons

Volg ons via de social media: