Hartelijk dank voor uw donaties tijdens de collecteweek
van 8 t/m 12 april 2019!

U liet de vrijwilligers van de deelnemende goede doelen niet in de kou staan. U opende uw deur en hart. U bent gul geweest!
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Opbrengst collecte 2019 € 69.364,43.

Onze goede doelen

Hieronder vindt u een overzicht van de deelnemende fondsen aan de gezamenlijke collecte in Weert.

De eerstvolgende collecteweek vindt plaats van 6 t/m 11 april 2020.

 Amnesty International   Alzheimerfonds
Brandwondenstichting   Epilepsiefonds
Handicap NL Hartstichting
  Hersenstichting Jantje Beton
Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren   KWF Kankerbestrijding
  Longfonds Nationaal Fonds Kinderhulp
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind Nierstichting 
   Prins Bernhard Cultuurfonds   Prinses Beatrix Spierfonds
Reuma Nederland Diabetes Fonds
Maag Lever Darm stichting Nationaal MS Fonds

Alle deelnemende fondsen zijn aangesloten bij het CBF: het Centraal Bureau voor Fondswerving en beschikken over het CBF-keurmerk. Meer informatie hierover kunt u vinden via: www.cbf.nl